tisdag 17 februari 2009

Moderaterna skärper tonen

Det är kallt i Sverige, då syftar jag inte på det kyliga vintervädret, utan på moderaternas nya hårdare linje i invandringspolitiken.

I DN debatt idag lägger de tre moderaterna, Tobias Billström, Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson nya riktlinjer för människor som söker en fristad i Sverige. De skriver att den svenska integrationspolitiken har misslyckats. För att råda bot på detta vill man dels avskaffa EBO , dvs rätten för flyktingar att bosätta sig var de vill. För att exemplifiera problemet med integrationen skriver de att det i vissa statsdelar i Göteborg att nära sex av tio utlandsfödda är beroende av socialbidrag.
Det finns stora strukturella skillnader mellan olika statsdelar i städerna och mellan olika städer, mellan olika kommuner och regioner i Sverige. Det finns också stora strukturella skillnader mellan olika grupper i samhället, mellan olika socioekonomiska klasser, mellan män och kvinnor, mellan unga och äldre, mellan svenskfödda och utlandsfödda.

Sveriges riksdag har i total enighet beslutat att Sverige ska kunna ta emot flyktingar , asylsökande och invandrare År 2007 sökte 36 207 personer asyl i Sverige.

Alla som flyktingar som kommer hit, måste bo i kommuner. Därför har migrationsverket skickat en förfrågan till samtliga Sveriges kommuner om hur många flyktingar de skulle kunna ta emot, i denna förfrågan har migrationsverket skrivit ett förslag vad de anser vara rimligt för kommunen att ta emot. Det ser väldigt olika ut hur kommunerna bedömmer att de kan ta sitt ansvar och ta emot flyktingar. I Stockholms län har en kommun som Södertälje tagit emot ca 1000 personer, medan en kommun som Solna tog emot 31 personer.

Det kanske är där en stor del av problemet ligger, att vissa kommuner inte anser sig ha råd eller anser sig ha resurser att solidariskt ta sitt ansvar och ta emot flyktingar.
För det är klart att det är svårt med integrationen om alla ska bo på samma ställe, och om kommuner som har resurser, och låg arbetslöshet inte säger sig kunna ta emot flyktingar, ibland med hänvisning till att de inte har hyresbostäder.

Som jag ser det är det där det stora problemet ligger.
Men om detta står inget i artikeln på DN debatt, däremot lägger man hela ansvaret på den enskilde individen.

Ulrika , Arvid Falk och
Johan skriver om bland annat om detta också.

1 kommentar:

Ulrika Falk sa...

Jättebra kommentar! Håller med dig om att de "välmående" kommunerna måste ta ett mycket större ansvar. Vad gäller EBO, så har ju även vårt parti uttalat att man vill göra inskränkningar, men frågan är om det verkligen är rätt väg att gå?

Boverket kom med en rapport i december som visar att EBO inte försämrar chansen till ett jobb eller en egen bostad.

De asylsökande som väljer sin bostadsort har tvärtom i större utsträckning än de som väljer ett av Migrationsverket anvisat anläggningsboende ett jobb och ett eget hem efter asyltiden.

Det "lilla" problemet är visserligen att det inte GÅR att välja att bosätta sig i vissa kommuner...