onsdag 21 oktober 2009

En mammas funderingar om skolan

Jag vet att jag borde skrivit mycket mer och oftare här på bloggen. Det är inte så att det saknas saker att skriva om, sannerligen inte. Det är snarare så att det är för mycket som gör mig arg eller milt undrande över vårt samhälle. Idag har jag en insändare om musikskolan publicerad i Norrtälje tidning.

I dagens Norrtälje tidning finns flera bra insändare om skolan,tyvärr inte på nätet, man skulle kunna säga att det kokar av tankar hos våra medborgare. Lärarförbundets rapport om kvalitet i kommuenernas skolor placerar Norrtälje på näst sista plats. Det finns alltså en kommun i Sverige som har sämre skolor än Norrtälje kommun.
Det finns rektorer som inte ens varit på besök i den skola de är rektor för, hur kan man då vara pedagogisk ledare och föra sin personals talan högre upp i beslutshierarkin.

Jag undrar hur det är att vara anställd som pedagog i skolan i dag och får höra hur dålig skolan är. När man står där själv inför en klass på kanske 25-32 elever, där någon har ADHD, någon annan ADD, någon är jättetrött, en annnan helt uppe i varv, någon kommer inte i gång att arbeta på lektionen och en annan har gjort klart alla böcker och vill börja med något nytt. I en klass där vissa tar väldigt mycket plats och andra tystnar och försvinner i mängden. Hur ska man då i alla led kunna uppfylla läroplanen och se och möta varje elev och anpassa undervisningen till dennes behov.
När inga extra resurser finns.

Lunchen måste avverkas på max 20 minuter, för sen kommer nästa klass och ska sitta vid borden. Och sedan efter skoldagen är det fritids för de flesta barn med kanske 50-70 barn på en avdelning och tre till fyra personal. Hur ska man då hinna hitta ro, få hjälp med läxorna, prova på olika aktiviter.

Nu ser det säkert inte ut så här på alla skolor i kommuen, men skulle jag tro ganska så många. Från politikens håll, dvs de borgeliga, har man omorganiserat förvaltningen, sparkat och tillsatt chefer, gjort om rektorsområden och flyttat rektorer hit och dit. Man har lagt ner några skolor och privatiserat några andra. Men har kvaliteten i skolan blivit bättre?
Svar nej.

Ibland sägs det att mer personal gör inte automatiskt att eleverna får bättre resultat, men har man i Norrtälje prövat det det? Man kanske skulle prata med de som är ute i verksamheten om hur de uppelver skolan, prata med oss föräldrar, med eleverna och framförallt med pedagogerna. Lyssna på vad de har att säga, och gör något åt det. Ge de barn i behov av särskilt stöd den hjälp de behöver, ofta handlar det om en kvalificerad assistent, om rätt hjälpmedel och om en möjlighet till lugn och studiero i skolan.

Det kan handla om att ta tillvara de goda pedagoger och eldsjälar som finns i skolan, om att utöka både antalet lärare och genomföra kontinuerliga vidarutbildningar i syfte att höja lärarnas kompetens.