torsdag 9 juli 2009

I dagens Norrtelje tidning

I dag publicerades en insändare i Norrtälje tidning som Liza och jag skrivit.
Den kan inte läsas på nätet så jag klistar in den här.I en replik den 7 juli, beskriver Göran Pettersson hur socialtjänstens mål ser ut och ska efterföljas. Socialtjänstlagen skall följas, och därom finns det inga som helst tvivel. Att den efterföljs ansvarar Länsstyrelsen för. Socialnämnden i Norrtälje kommun följer lagen. Än så länge.
Göran Petterssons tidigare kritik om att nämnden inte klarar att sköta sitt arbete är inte helt felaktig. Med nuvarande budgetramar går inte verklighetens behov att leva upp till. Det vi från oppositionen säger, är att vi vill utöka budgeten för socialnämnden, så att den kan fullfölja sitt uppdrag.
Det är det debatten handlar om: pengar, lagstiftning och hur verkligheten ser ut.

Marknadens och samhällets kostnader kan vi inte styra över. Behandlingshemmens kostnader kan vi inte heller göra mycket åt. Det finns inget slöseri, inga utsvävningar och inga kostnader som inte är noga avvägda från socialtjänstens sida.
I vissa fall blir vårdkostnaderna höga. Det gäller de fall där man bedömer att inga andra alternativ finns. Om Göran Pettersson är av annan åsikt får han gärna ta upp det till diskussion med socialtjänsten. Socialtjänsten slösar inte med skattepengar.
Vi socialdemokrater har en annan hållning än Göran Pettersson och Moderaterna när det gäller socialt arbete. I vårt budgetförslag, november 2008, skrev vi:
”Vi vägrar att sänka ambitionsnivån i det sociala arbetet. Vi måste ge de allra mest utsatta i samhället det stöd som de behöver. Enda sättet att långsiktigt förbättra situationen för människor i vår kommun är att socialtjänsten får fortsätta arbeta med förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan med andra förvaltningar. Den stundande lågkonjunkturen med en global finanskris och de genomgripande förändringar inom sjukförsäkringen är faktorer som kommer att påverka människors förmåga till egen försörjning. Vi anser det vara av yttersta vikt att kommunfullmäktige följer socialnämndens verksamhet och kostnader under året och att man är beredd att tillskjuta ytterligare medel för att garantera stöd till de allra mest utsatta.”
Vi har, alltså, sagt det förut och vi säger det igen: vi vägrar att sänka ambitionsnivån i det sociala arbetet i denna kommun. Därför hävdar vi att kommunfullmäktige måste besluta att skjuta till mer pengar till socialnämnden.


Hanna Stymne Bratt ,S, vice ordförande i socialnämnden
Elizabeth Sahlén Karlsson, S ersättare i socialnämnden