tisdag 28 april 2009

Besked från kommunalrådet, inga pengar till feriejobb för unga, däremot är uppsägning av personal att vänta

I går var det kommunfullmäktigesammanträde i Hallstavik. Det var ett kylslaget fullmäktige, mycket beroende på ett bra fläktsystem i sammanträdeslokalen. Men också var debatten stundtals kylig.
Eller snarare innehållet i vissa politikers inlägg var kyliga skulle man kunna säga

Min interpellation om sommarjobben behandlades.
I svaret från kommunalrådet Kjell Jansson , M, står bland annat att
" Kommunens ekonomi är idag hårt ansträngd och enligt alla prognoser förvärras situationen alltmer. För att klara det ansträngda läget har anställningsstopp införts inom administrationen och diskussioner om uppsägning av tillsvidare personal i betydande omfattning pågår."

Jag undrar vad " betydande omfattning" innebär. Jag är rädd att det är våra barn som kommer att drabbas, att nedskärningarna kommer att ske inom skolan, inom förskolan, och inom kultursektorn. Jag är rädd att kvinnorna som arbetar i vården kommer att få slita ännu hårdare och att detta kommer att drabba de människor som behöver vård.
Jag är rädd att våra ungdomar kommer att drabbas, med färre öppna timmar på fritidsgårdarna, jag är rädd att socialen tvingas prioritera bort det förebyggande arbetet.

Feriearbeten till unga, är både en arbetsmarknadsåtgärd, förebyggande arbete och en vilja, en satsning på unga. Men detta vill man inte i Norrtälje. Det vill man i Nynäshamn där man även i år satsar på att erbjuda alla unga från åk 9 till 3 på gymnasiet feriejobb.
Man vill inte i Norrtälje göra som i Nynäshamn.
Man vill inte ge unga en start in på arbetsmarknaden.
Man vill inte för att man har inte råd.
När man hade råd, det år kommunstyrelsen gick med 15.4 miljoner i överskott hade man inte råd att avsätta 800 000 kronor till feriejobb till unga.
Nu när det behövs som mest har man heller inte råd.

Samtidigt talar alliansen på nationellt plan om arbetslinjen, man talar om att arbetslösa ska ut på praktik.
Är det inte bättre att ge unga ett riktigt jobb några veckor under sommarlovet, än att ge dem praktikplatser när de inte får något jobb. Men det är klart att feriearbeten handlar om kommunala pengar, ams kurser och praktikplatser är statliga pengar.

Kjell Jansson sade också att det går att få jobb, bara man ligger på och kommer i tid.
I tid till vad?
Är det budskapet till alla som inte har arbete och som söker hundratals jobb, går jobbsökarkurser, och är ute på praktikplatser att de inte ligger på tillräckligt.

Sedan drog samme Kjell sitt exempel om några killar i byggsvängen som fått jobb.
Jättebra för dom, men undrar hur många flickor som inte är i byggsvängen som Kjell träffat som fixat sommarjobb.

torsdag 23 april 2009

Om utanförskapsområden och segregation

De är unga, fattiga, arbetslösa och trångbodda. Men de trivs i sina bostadsområden och värjer sig mot negativa beskrivningar och dåliga rykten. Statistiken talar dock ett entydigt språk. Ungas utsatthet i de så kallade utanförskapsområdena växer.>
Detta är ett urklipp från en artikel i
DN idag.

Segregationen växer i Sverige.
Man talar om utanförskapsomåden, ett ord jag inte kan acceptera. Det skulle tyda på att det finns innanförskapsområden.
Om man ska granska sk utanförskapsområden kan man väl också granska innanförskapsområden, såsom Vellinge, Danderyd, Lidingö osv.

För om några kommuner, eller stadsdelar inte har/ bygger hyreslägenheter, inte tar emot flyktingar, osv så kan man ha en retorik som bygger på att alla är välkomna att bosätta sig där. Men omöjligöra det i praktiken, för om det inte finns några bostäder, annat än dyra bostadsrätter och villor, så blir det bara en viss kategori människor som kan bo i de områdena,

De andra får bo någonannanstans. Det är konsekvensen av det vi ser i tex Husby och Rosengård.
Det är också en konsekvens av det ojämna flyktingmottagandet runtom i Sveriges kommuner. Hur mottagandet fördelade sig i Stocksholms län kan man läsa här

Idag såg jag på morgonnyheterna när Folkpartiets Johan Persson lade fram FPs nya förslag om att kunna utdöma hårdare straff till barn under 15 år. Hela debattartikeln kan man läsa här.
Återigen lägger Folkpartiet ett förslag som lyfter ansvaret från samhället till individen.
Det är klart att människor ska ansvara för sina handlingar, och att föräldrar ska ansvara för sina barn, men får vi ett bättre samhälle om vi straffar våra barn hårdare.
Är det alltid bara individens ansvar.
Har vi inte ett gemensamt ansvar att bygga ett samhälle där alla får plats.
Har inte samhället ett ansvar att skapa förutsättningar för människor att vara delaktiga i samhället?

Så här lyder portalparagrafen i Socialtjänstlagen

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.


2 § När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.

Nu i krisens spår ser vi hur kommunernas kostnader för socialtjänsten slår i taket, och från regeringen är inga nya pengar till denna verksamhet att vänta.
söndag 19 april 2009

Visioner, regionprogram och opinionssiffror

Igår var jag på stockholmsläns partidsistrikts kongress.
Det är alltid en mäktig känsla när så många socialdemokrater träffas och behandlar cirka 60 motioner. Alla med en tanke om hur vårt samhälle ska bli lite bättre.

Vi diskuterade också ett regionprogram för Stockholm Ett Stockholm i framtiden.
Det var många bra och viktiga saker vi tog i programmet, den som säger att socialdemokraterna inte har någon politik, inte har några visioner, har fel.

Arbetsformerna kan ju diskuteras lite, vi skulle ha grupparbeten på en timme, och sedan ta texterna i programmet i plenum, med texten på storbildskärm. Det blir alltid svårt att ta formuleringar i en text i så stor grupp. Man skulle kunna säga att den arbetsformen har stora förbättringsområden.

Åsa Westlund, EU parlamentariker, var gäst och höll ett kort men väldigt bra tal.
Vi har nu slickat våra sår färdigt efter valförslusten, det är dags att nu blicka framåt.
Vi har gjort våra valanalyser. Nu ska vi tala om vad vi vill, hur vi vill forma samhället.

Åsa kan tydligt visa att politik gör skillnad även i det stora EU parlamentet, hon har tillexempel fått igenom förbud mot skadliga färgämnen i godis och mot skadliga ämnen i nappflaskor.

Snart är det val, den 7 juni ska vi rösta på våra kandidater till EU parlamentet, jag har bestämt mig för att ge Åsa Westlund mitt kryss på den socialdemokratiska valsedeln till EU parlamentet.
I går mötte jag socialdemokrater med visioner, med stridslusta och kämparglöd.
Snart är det första maj, vårkamanj och valrörelse.
Trots opinonsiffror för partiet som har åkt bergochdalbana, så ser jag optimistiskt på den närmaste framtiden,för det som går upp måste gå ner. Våra opinionsiffror låg på en extremt hög nivå, och regeringens var så låga att nästan ingen ville kännas vid att de röstat på dom, sedan vände det, men jag tror det vänder snart igen.

Ulrika skriver om ett EP valet

Kristian skriver om opinionsmätningar och EP val

fredag 17 april 2009

Så blev det en fällande dom mot killarna bakom The Pirat Bay.
Givetvis överklagas den.
Jag vet inte vad jag ska säga, domen var väl väntad, men det känns inte bra.
FRA lagen känns inte heller bra, inte heller IPRED.

För min egen personliga del kan jag inte säga att mina datorvanor har ändrats sedan IPRED infördes,eftersom jag inte håller på att ladda ner saker. Men jag tänker ändå, tänk om någon annan laddar ner från mitt trådlösa nätverk och det en vacker dag dimper ner en 30 000 kronors räkning från något storbolag. Jag har inte möjligheter att betala, elller processa.

Sedan handlar det om något mer, de som kan och vet hur man gör sig annonyma på nätet kommer givetvis att fortsätta vara annonyma, skyddade från insyn, de kommer att fortsätta ladda ner.

När man kunde spela in på kassettband eller på VHS var det väl också en debatt. Nu är tekniken betydlig bättre och snabbare, men det handlar väl om samma sak. Om man kan få något gratis, varför betala en massa pengar för det?

När nu allt finns på nätet, dåliga saker, bra saker , allt i princip och information sprids snabbt, hur ska man då kunna stoppa det ?

tisdag 14 april 2009

Regeringens satsning på jobben- ams kurser och praktikplatser?

Jag läser i aftonbladet att regeringen i sin vårbudget kommer att satsa på praktikplatser.

Regeringen föreslår i vårpropositionen nya platser i praktik och jobbgaranti i år och ytterligare fler 2010.

Det ekonomiska läget är fortsatt bistert, enligt regeringen.

Enligt vårpropositionen, som TT tagit del av och som läggs fram på onsdagen, ökas praktikplatserna för korttidsarbetslösa med 20 000 i år och med ytterligare 7 000 under 2010, till 42 000 totalt.

Antalet platser i jobb- och utvecklingsgaranti och i jobbgaranti för ungdomar ökas med 26 000 i år och med ytterligare 72 000 platser 2010, till totalt 175 000.

Om två år, 2011, väntas omkring en kvarts miljon personer omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, en tredubbling jämfört med 2008.

Finansminister Anders Borg (M) och regeringen ser fortsatt dystert på den ekonomiska utvecklingen. Grunden är de siffror, den reviderade prognos över ekonomin, som Borg presenterade den 1 april.

Det var då han varnade för massarbetslöshet och 11 procents arbetslöshet nästa år. Den bedömningen håller Borg fast vid.

Detta var saxat från Aftonbladet


Vi socialdemokrater vill ge unga människor sommarjobb. Men det tycker, som jag skrev i mitt tidigare inlägg idag, Reidar Carlsson Norrtälje Tidnings politiske chefsredaktör inte är någon bra idé.
Frågan är vad han tycker om regeringens satsning på praktikplatser?
Jag tycker ju att riktiga jobb är bättre än praktikplatser eller sökajobbkurser på arbetsförmedlingen.

Vi socialdemokrater tycker det är bättre med riktiga jobb, bättre med riktiga utbildningar.

Men Reidar Carlsson har kallat socialdemokraterna oansvariga när vi i vårt stimulanspaket har satsningar på utbildning och kompetensutveckling av personal. Han kallar oss även oansvariga när vi hävdar att kommunen inte ska säga upp människor inom vården, omsorgen och skolan.
Vi tycker ju det är bättre att människor få ha sina jobb kvar än att de går på kurser för att lära sig söka jobb som inte finns.

Sommarjobb till unga, en bra idé

Jag har skrivit en interpellation till KSO Kjell Jannson ang sommarjobb.

Nu är vi inne i en rejäl lågkonjunktur och arbetslösheten ökar stadigt. Redan för ett år sedan, innan krisen bröt ut så var det svårt för många unga att få sommarjobb, det är inte troligt att det blir lättare nu när jobben är färre och alltfler tvingas ut i arbetslöshet.
Det är speciellt svårt för unga att komma in på arbetsmarknaden. Antalet långtidsarbetslösa ungdomar har ökat kraftigt. Därför är det viktigt att riktade feriearbeten finns kvar för den mest utsatta gruppen av unga som riskerar att hamna i utanförskap.

Den moderatledda alliansregeringen har tagit bort det statliga bidraget till feriearbeten på totalt 100 miljoner, detta för att prioritera skattesänkningar istället för att prioritera ungas framtid. Det är upp till kommunerna att anslå de medel som behövs. Kommunerna i landet gör på olika sätt när det gäller att skapa feriearbeten till ungdomar. I Nynäshamns kommun t ex, så erbjuder man alla ungdomar som vill ett feriejobb.
Feriearbeten ger ungdomarna en möjlighet att komma ut i arbetslivet.

Tidigare år var det i Norrtälje kommun 140 ungdomar som sökte ferieplatser. Av dessa var 60 platser prioriterade av socialtjänsten och SYV. Det var alltså förra året en grupp på 60 personer som var i behov av riktade ferieplatser. De pengar som var avsatta var 27300 kronor för ferieplatserna, vilket skulle räcka till endast 20 platser.

Är du beredd att i ett tidigt skede förbereda och se till att det finns riktade feriearbeten. Och att öronmärka medel för att säkerställa att det finns ferieplatser.
Kommunen har genom ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och socialtjänsten tagit fram ett antal ferieplatser, förra året c a 20 platser.
Det tycker vi socialdemokrater är bra, men för få platser.

Reidar Carlsson , politisk chefredaktör på Norrtälje tidning tycker inte att det är någon bra idé , för det är bättre att ha ett jobb som man fixat själv, än ett som man får av kommunen
Där kan jag hålla med Reidar, jag vill inte att kommunen ska tvinga på unga ett sommarjobb, självklart är det så att om man kan fixa jobb själv är det det bästa. Men för de som inte kan, för de som inte har några kontakter alls.
Är det inte bättre med ett sommarjobb som kommunen ordnat än inget jobb alls?.

onsdag 8 april 2009

Det är märkligt, så märkligt att statsvetarna kliar sig i huvudet att ju sämre det går för Sverige, desto mer ökar förtroendet för regeringen.
Ju fler arbetslösa, desto högre popularitetssiffror får Borg/ Reinfelldt.
Men för de andra i den sk alliansen går det inte så bra, både Centern och KD skulle hamna utanför riksdagen om det hade varit val i dag.

Moderaterna har skickliga strateger, de har under en längre tid målat upp bilden av krisen som en kommande naturkatastrof. Med uttalanden som "skitår", för att förbereda oss. När sedan KI visar att vår BNP minskar drastiskt, när arbetslösheten spås omfatta 500 000 människor 2010, så har vi blivit varnade. Naturkatastrofen kommer och vi gör bäst i att söka skydd, att rå om oss själva så gott vi kan, för ingen kan hjälpa oss.

Nu är inte en finanskris en naturkatastrof, nu kan man genom politiska beslut göra skillnad. Man kan satsa på utbildning, på att människor får ha sina arbeten kvar, eller kunna omskola sig så att de står rustade när bättre tider kommer.

För de gamla som behöver vård blir inte friskare för att kommunens skatteintäkter minskar. Barnen på förskolan behöver inte färre vuxna omkring sig för att finanskrisen är här. Våra skolbarn lär sig inte bättre och snabbare för att kommunerna måste dra in på lärare.
För de allra mest utsatta, de som blir av med det tillfälliga jobbet,
som inte längre får sin sjukkassa,
de som kämpar med sina inre demoner,
med missbruk eller andra saker som förhindrar att vardagen flyter på finns inga andra alternativ än att gå till soc.

I Norrtäljes socialtjänst har man aldrig tidigare sett en sådan snabb ökning av nyansökningar för ekonomsikt bistånd.
Den ökning man haft årets tre första månader skulle motsvara två nya tjänster.
Inom socialförvaltningens samtliga verksamhetsområden är ärendebelastningen mycket, mycket hög, redan under årets två första månader visar man ett underskott i budget på 5 mkr.
Men den borgerliga majoriteten i kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att komma med en budget i balans.
Det säger sig självt att det inte går.

När räkningarna omöjligt går att betala, när bankkontot är tomt, när man inte längre är behövd på jobbet
när den sjukpenning man fått, efter ett antal läkarkontroller och arbetsprövningar inte längre betalas ut, när man inte längre får bo kvar i sin bostad är det inte konstigt att man mår dåligt.
Det ser de som arbetar med människorna, det ser handläggarna på socialkontoret.
Det ser pedagogerna på förskolan och i skolan, det ser skolsköterskorna.
Det ser personalen på sjukhuset och inom psykiatrin.

Men frågan är om regeringen ser det, om den moderatledda majoriteten i kommunen ser det.
Eller om man ser och vet men struntar i det.

torsdag 2 april 2009

Spara i ladorna de goda åren för att sedan kunna spara ännu mer nu när de dåliga åren är här

Många ofta borgerliga politiker säger att man ska spara i ladorna de goda åren för att kunna ta av när det blir dåliga år.
Den moderatledda majoriteten i Norrtälje har sagt så de senaste åren, när vi har velat satsa på ökad lärartäthet i skola och förskola, till exempel.

Men nu då när de dåliga åren är här. Vad gör den borgerliga majoriteten då?
Nu ska vi prioritera, vi ska endast fokusera på kärnverksamheten, säger de.
Så när vi socialdemokrater och vänsterpartister nu vill satsa på ökad lärartäthet i skola och förskola, eller i alla fall bibehållen lärartäthet, så finns inte pengarna för det.

När den borgeliga majoriteten slår på stora trumman och presenterar ett stimulanspaket så innehåller det satsningar på visst byggande och vägar, redan för länge sedan beslutade investeringar.
Det borgerliga stimulanspaketet innehåller ingen satsning på välfärden.
Tiohundra, den nämnd som har hand om sjukvården, psykiatrin, äldre omsorgen går med 93 mkr back.
Socialnämnden visar under årets två första månader ett underskott på 5 mkr.
Och ärendetillströmmningen slår i taket på samtliga sektioner där, redan nu.

Varför ska vi spara i ladorna de goda åren och inte satsa på välfärden, på skolan, förskolan, sjukvården, äldreomsorgen, kulturen, osv, när vi måste skära ännu mer de dåliga åren.

onsdag 1 april 2009

Jobben- en utopi för regeringen

Sade Anders Borg på nyheterna att arbetslinjen innebär A- kassa och arbetsmarknadsutbildningar?
Och att utanförskapet kommer att öka?
Varför frågade inte journalisten i nyhetsinslaget något om Anders Borgs och Moderaternas tidigare hånfulla uttallanden om A- kassa och ams utbildningar.
Är detta de nya moderaternas arbetslinje?

Och hur var det med kampen mot utanförskapet.
Ska de bara stå passiva och beklaga att utanförskapet kommer att öka.
Som om det vore en naturlag. Eller lite otur med vädret.

På kommunfullmäktige då jag fick avslag på en motion om att enligt Nynäshamn, erbjuda alla unga sommarjobb, sade en centerpartist att det är en utopi att alla unga ska få jobb.

Man kan nu konstatera att den arbetslinje som moderaterna och alliansen talat om tidigare bara var en utopi.
Trots vackra ord i valrörelsen ligger det inte i den moderata, konservativa ideologin att eftersträva full sysselsättning.
Om det gjorde det så skulle regeringen lyssna på oss socialdemokrater, eller konjukturinstiutet, eller Lars Calmfors, eller SKL, eller Paul Krugman eller...

Många skriver om jobben här och här