måndag 7 februari 2011

Om ägardirektiv och måndag

En lång dag börjar lida mot sitt slut.
Sömnen är aldrig så djup som på måndag morgon, det är aldrig så svårt att själv komma upp ur sängen, eller få gossarna att gnugga sömnen ur ögonen och dra sig upp ur sängarna. Men på något sätt kommer vi upp och iväg dit vi ska.
Frodo, fick sin morgonpromenad till skolan med killarna.

För mig innebar denna måndag att det var kommunstyrelse. Vi har partigrupp två timmar före kommunstyrelsemötet, och det är tur det annars skulle man riskera att missa själva kommunstyrelsemötet om man kom några minuter sent. Så fort brukar det moderate kommunalrådet Kjell Jansson svinga klubban.
Men det är naturligtvis inte bara hans fel att viktiga beslut i kommunen klubbas igenom svindlande fort. Det hänger mycket på oss som ledmöter i kommunstyrelsen och som tillhörande oppositionen att fråga, att kräva svar, eller komma med invändningar om vi inte förstår eller om vi har en annan uppfattning. Och givetvis att ha egna förslag. Idag var det en ovanligt tunn dagordning. En fråga som är viktig, är ägardirektiven för de kommunala bolagen, inte låter det så spännande kanske, men något jag lärt mig är att det är i ägerdirektiven det avgörs hur och vad bolagen får göra. Sveriges kommuner och landsting ( SKL) föreslår i att kommuner i sina ägardirektiv ska ha med följande punkter;
Ägaridé
Verksamhetens inriktning
Ekonomiska utgångspunkter
Ekologiska utgångspunkter
Sociala utgångspunkter
Samordning och dialog

Så här vill den borgerliga majoriteten att det ska stå för bostadsbolaget
Roslagsbostäder skall öka sitt byggande för att öka tillgången på hyresbostäder i kommunen

Finansiering av ökat byggande skall i första hand ske utan ytterligare upplåning.


Ingenting om samhällsansvaret, inget om verksamhetsidén, inget om de sociala eller ekologiska utgångspunkterna.

Jag tycker det är tunt

I Norrtälje kommun vräks barnfamiljer från just det kommunala bostadsbolget. Det har Norrtälje tidning skrivit om, vi har liksom många andra kommuner i vårt län en mycket ansträngd bostadssituation. Nu har även bostadsbolaget tagit över de bostäder som tidigare var i kommunens ägo. Bostäder och fastigheter som var av skiftande kvalitet, men som ändå kunde användas som bostäder speciellt till de som inte på egen hand kan få ett kontrakt på bostad.

Jag är bekymrad över hur bostadssituationen ser ut i dagsläget för många människor, och jag blir ännu mer bekymrad över hur det kan bli i framtiden när man inte ens i ägardirektiven skriver in något om det sociala ansvaret.

lördag 5 februari 2011

Det kom ett brev.

Det kom ett brev...

Jag är kandiderar som kongressombud på den extra partikongressen då en ny partiordförande ska väljas.

Igår fick jag ett brev från en medlem. Så här stod det i brevet Samma brev som även Kristian Krassman och Johan Westerholm fått

Nu har jag fått en valsedel i min hand där jag finner Ditt namn. Jag vill naturligtvis rösta på mina kamrater ifrån Norrtälje men jag skulle vilja veta vad Du står i den stora frågan om vilken partiordförande vi skall ha. Min inställning är att det är för lite av idiologi i den politiska debatten. Jag har också lyssnat så mycket som möjligt på de kandidater och vad de står för. Jag kan kostatera att det funnlits ett antal partiledarkandidater.

Och så här svarade jag.
Hej och tack för ditt mail. Roligt att du hör av dig och att jag
här kan få en chans att tala om var jag står i denna så viktiga fråga.

Jag håller helt med dig om att det har talats alldeles för lite
ideologi i vårt parti. Det är som om stora delar av socialdemokratin
har anammat den moderata världsbilden och vi blivit för rädda för att
visa på ett alternativ. Sverige håller på att falla sönder,
skillnaderna mellan de som har och de som inte har blir allt större.
Vi måste som parti och politisk kraft visa på att det inte behöver
vara så. Det är ingen naturlag som säger att de som är sjuka och av
olika anledningar inte kan arbeta, ska behöva gå från hus och hem, för
att vända sig till de sociala myndigheterna för att ansöka om
ekonomiskt bistånd ( socialbidrag). Samtidigt, och det visar inte
minst Stockholms läns partidistrikts valanalys på, måste vårt parti
även vara ett parti för de som har jobb, karriär och villa. I den
valanalysen framkom att endast 13% av de som hade jobb röstade på oss.
Det duger ju inte.

Därför ser jag att den vi väljer som partiordförande måste kunna
formulera en modern socialdemokrati utifrån dagens samhälle. Det måste
vara en person med god analytisk förmåga. Någon som står mitt i livet
och förstår hur villkoren är för många medelklassfamiljer i
storstadsregionerna. Av det enkla skälet att det är här det bor flest
människor och om vi fortsätter tappa röster i dessa områden kommer vi
att bli ett allt mindre parti.
Men samtidigt måste den person vi väljer kunna visa på vår
samhällsbild som ska ta sitt avstamp i att ett jämlikt samhälle är
möjligt, och att det är vi som genom politiska reformer skapar
jämlikheten. Vi måste vara ett modernt parti, som efter kongressen
utstrålar förnyelse, framåtanda och självförtroende.

Det är ingen lätt uppgift. Hela vår process nu inför partiledarevalet
är mycket märklig tycker jag, men det är det man får förhålla sig
till.

Jag vet inte vilka kandidater som vill ha jobbet, eller vart de vill
föra partiet. Därför är det väldigt svårt att rangordna några av de
namn du här listat.