tisdag 27 januari 2009

I dagens Norrtelje tidning

Den här artikeln som Johan Westerholm och jag skrivit publicerades idag i norrtelje tidning.

Carin Jämtin (S) artikel i DN (den 17 januari 2009) efterlyser konkreta åtgärder från den borgerliga Alliansen för att hindra uppsägningar i kommuner och landsting och därmed ytterligare fördjupning av lågkonjunkturen.
Hon pekar själv på några konkreta områden.
Alliansen har avvisat dessa med motivet "vänta och se, pengarna behövs närfolk de facto blir i utanförskap". Nu när det verkligen blåser så rämnar Alliansens Potemkinkuliss.

Att vänta och se innebär att med de förändringar som genomförts i försäkringssystemsom A-kassa och sjukförsäkringssystemen kommer alltfler och allt snabbarehamna i en situation där de inte har någon inkomst alls. Det som då återstår är att " gå till soc".

Samtidigt försvarar Göran Pettersson (M) den borgerliga majoritetens förhållningssätt med att allt sköts enligt boken. Vad Göran Pettersson undanhåller läsaren är att det inom såväl Mikro- som Makroekonomi och tillämplig lagstiftning finns en rad med olika böcker som i sig pekar i olikariktningar. Olika förhållningssätt som i sin tur ger olika effekter.

Men åter till ämnet för dagen. För att kunna uppfylla kriterierna för att kunna uppbära socialbidrag krävs att den enskilde inte har något som representerar ett värde. Det innebär att man måste göra sig av med båten,bilen (om det inte är en liten bil av försummbart värde), sälja bostadsrätten eller villan. För sammanboende räknas den gemensamma inkomsten och med en person i hushållet som har ett heltidsjobb kommer man sannolikt över den norm som gör att man kan få socialbidrag.
Socialbidraget är det sista skyddsnätet.

Med fler villor till salu sjunker priserna, med sjunkande priser drar bankerna öronen åt sig även för de som fortfarande har en hanterbar ekonomi. Med obenägna banker som ytterst, och enligt lag, måste säkra sina aktieägares intressen så är vi där igen. Finanscrunch 2.0. Men denna gång hemmagjord, tvivelsutan.
Vad som även kommer att hända är att vårdköer med stor sannolikhet ökar eller att patientsäkerheten blir sämre om samma antal vårddygn skall upprätthållas. En väntan på en operation som kan bli så pass lång att den enskilde trillar ur F-kassan. Det ser ur detta perspektiv nästan ut som om Alliansen medvetet förbereder en Finanscrunch 2.0. En situation där stora värden byter ägare.
Från fattig till rik, med omfördelningseffekter som vi bedömer för oss långt tillbaka i tiden.
Från de som tvingas sälja till dom som har pengar att avvara och göra sig en bra affär. Vilka får betala i förlängningen?

Arbetslöshetskassa, försäkringskassa och socialbidrag är kommunicerande kärl. Det man drar in åt ena hållet växer på det andra. Om samhället försämrar i sjukförsäkringssystemen så blir inte människor friskare, de blir bara fattigare och tvingas vända sig till socialtjänsten. Om samma samhälle försämrar skyddet för människor som är arbetslösa skapas inte fler jobb,däremot minskar människors möjlighet till försörjning och fler tvingas söka socialbidrag samtidigt som stora omfördelningar sker från fattig till rik.
På samma sätt innebär minskade resurser till det sociala arbetet inte minskade behov. Men det är inte Alliansen eller Norrtäljes borgerliga majoritet som betalarför dessa konsekvenser. Möjligtvis blir man av med makten 2010 men då ärskadan skedd. En skada som inte går att reversera för den enskilde.

Hanna Stymne-Bratt (S)
Johan Westerholm (S)

En hoppande groda

Silvio Berlusconi har gjort det igen, låtit tungan slira lite och låtit grodor hoppa ur munnen. Mannen som om mr president Obama sade att han är ständigt solbränd har nu sagt att våldtäkter inte går att stoppa helt i en polisstat "Vi skulle behöva lika många poliser som vackra flickor i Italien, säger Berlusconi läser jag i aftonbladet

Denne Berlusconi, med sina tvivelaktiga affärer och ogenomtänkta uttalanden skulle man kunna le lite överseende åt, om det inte vore för att han är en man med mycket stor makt och som skickligt sett till att koncentrera media kring bolag han kan kontrollera och dessutom stiftat lagar som gör att han själv står över lagen.

Den största gåtan är inte att en vit medelålders man med makt fäller en sexistisk kommentar som speglar en kvinnosyn från före stenåldern, utan att denne man faktiskt blivit vald att leda en västerländsk demokrati.

måndag 26 januari 2009

Måndag.
Få upp barnen som bara vill sova är alltid en prövning i sig, tröttast och mest svårväckta är de alltid på måndagar, detta gäller även barnens föräldrar.
Denna morgon var det lite mer bråttom eftersom jag skulle iväg på en extra nämnd vid 8 tiden.
Sedan bussen till uni.
Föreläsning om arbetsrätt och MBL hela dagen, något som jag tror att vissa beslutsfattare tillhörande den borgerliga majoriteten och chefer i denna kommun skulle behöva några lektioner i.
Sedan bussen hem och svängen till fritids. Hade en trevlig pratstund med äldsta sonen på väg till dagis.
Lever vatten? Är is dött vatten eller sover vattnet när det är fruset? Om det blir varmare så att isen smälter där isbjörnarna bor, kan man inte flytta isbjörnarna till sydpolen där pingvinerna bor?
Och funderingar om allt mellan himmel och jord och lite till.
Dagis hämtning.

Egentligen borde jag vara på kommunfullmäktige i kväll, men att släpa dit två trötta pojkar som ska upp tidigt till skolan i morgon känns inte som ett bra alternativ.

Nu måste jag hjälpa yngsta sonen med polisbussen av lego, i typ 200 bitar, fixa middag, hjälpa andra sonen med läxan och göra något åt det nyköpta akvariet och fiskarna som bor i en hink på badrumsgolvet.

Det hade varit en avkoppling att få gå på fullmäktige i stället.

lördag 24 januari 2009

Kd vill ge familjerna rådgivning

Det är få kvinnor i vårt land som dricker alkohol medans de är gravida.
Men det finns trots allt några som gör det ändå, har folkhälsomninister Maria Larsson ( kd) uppmärksammat. Hennes reaktion på detta är att man måste överväga att tvångsomhänderta dessa kvinnor. Detta uttalande vilar på en repressiv syn. De kvinnor som idag, trots en graviditet missbrukar alkohol eller andra droger, mår givetvis inte bra, de behöver hjälp och stöd från samhällets sida. De behöver förebyggande åtgärder som till exempel familjevårdsteam och en mödrahälsovård som kan se och uppmärksamma problem och agera i tid.

Myndighetsutövning, dvs att gå in med LVM, (lagen om vård av missbrukare i särskilda fall), är en mycket stark tvångsåtgärd. Där kan man säga att myndigheten utövar det starkaste tvånget av alla, att för en tid omyndighetsförklara en vuxen människa och göra något ibland mot dennes vilja.

Det är i ytterst allvarliga fall som denna åtgärd ska användas, när det är fara för den egnes liv, pga av missbruket, eller på ren svenska, när personen håller på att bokstavligt talat supa eller knarka sig till döds.
Gravida kvinnor som är inne i ett aktivt missbruk kan redan idag tvångsomhändertas just med hänvisning till barnets överlevnad.

Jag läser också i SvD att Kristdemokraterna, vill ge alla familjer en check som de kan använda till familjeterapi. Jag börjar ana ett mönster, familjen ska hålla ihop till varje pris, skilsmässor verkar vara roten till det det mesta eländet i samhället enligt kd.

Visst kan det vara bra att familjer kan får stöd och hjälp i form av familjerådgivning, men frågan är om det är skilsmässorna i sig som är det stora problemet, eller anledningen till dessa och konsekvenserna av dem.
Vi vet att det ojämställda hemmarbetet faktiskt är en av anledningarna till skilsmässor. Vi vet att kvinnor, efter att barnen fötts, har dubbelarbete i betydligt större mån än männen. Vi vet också genom forskning att i familjer där mamma och pappa delat lika på föräldralediheten delar de också på hushållsarbetet och delar även på VAB dagarna sedan. Dessa familjer skiljer sig inte i lika hög utsträckning som andra.
Det finns också forskning som visar att samkönade par i större utsträckning delar på hemmarbetet än tvåkönade par.

Så om Kd vill minska antalet skilsmässor, så borde de stödja en individualiserad föräldraförsäkring och inte ha något emot att även samkönade par kan få ingå äktenskap.

Kd som är måna om familjelivet borde höja sin röst i alliansen och ge mer resurser till förebyggande arbete inom kommuner och landsting, istället för att se hur resurserna minskar samtidigt som ohälsan hos folket ökar.
Finanskrisen gör att det blir mindre resurser till vård och omsorg.
Socialnämnder runt om i landet år in i krisåret med underskott. Skolhälsovården larmar gång på gång att de har för lite resurser och inte hinner med att träffa alla barn.

Ohälsan hos vissa speciellt utsatta grupper är stor.
Landstingen måste spera pengar, i stockholms läns lansting handlar det om 600 miljoner kronor. 900 personer är varslade.

SKL, sveriges kommuner och landsting har krävt ett stimulanspaket från regeringen för att offentliga sektorn ska kunna upprätthålla en hög kvalitet i bland annat vården.
Det kan bli fråga om ännu fler neddragningar annars.
Vi riskerar sämre tillgänglighet....säger Anders Knape ordförande i SKL i DN idag ( 24 jan).

Det ser mörkt ut för Sveriges kommuner och landsting.
Arbetsmarknads minister Littorins utsaga om 2009 som skitåret verkar besannas, om inte regeringen agerar med stimulanspaket till den offentliga sektorn.

torsdag 22 januari 2009

Från högtalarna i vardagsrummet skrålar Mikael Wiehe

" Jag är ingen taliban"...

Mina barn sjunger med

" jag är en tulipan" ..


(jag hade skrivit ett längre inlägg om den sjuka försäkringskassan..men det försvann).

tisdag 20 januari 2009

Om socialtjänsten och att agera enligt skolboken

Idag är det all about Obama.

Men jag håller mig till den lilla världen.

Göran Petterson , moderat riksdagsman, skriver i en debattartikel i Norrtälje Tidning i dag att
"Norrtälje kommun har agerat enligt skolboken".
I korthet går artikeln ut på att dels avvisa den kritik som mina partikamrater, Johan Westerholm och Kristian Krassman framförde i en debattartikel för några dagar sedan, och dels visa på att den borgerliga majoriteten handlat klokt och sparsamt.
Göran menar att det är ett gott betyg för en kommuns majortiet att handla enligt skolboken.
Det kan det ju vara, men det beror ju på vem som har skrivit boken, och vad det står i den. Och ibland kan det ju faktiskt vara värdefullt att inte bara agera enligt en bok, utan att tänka utanför ramarna, för det var just bristen på initiativ som Johan och Kristian tog upp i sin artikel.

I samma tidning finns ett repotage om socialtjänstens verksamhet.
Det är en fin artikel om en kvinna som faktiskt tagit sig ur år av missbruk och destruktiva förhållanden och idag lever drogfri.
Jag är mycket glad att tidningen tar fram människorna bakom siffrorna i kommunens verksamhet.

Artikeln, där kvinnans berättelse talar för sig själv står i stor kontrast mot Göran Petterssons instrumentella syn på budget och verksamhet som han ger uttryck för när han säger att socialtjänsten ska hållas i hårdare koppel.
Jag undrar vad Göran Pettersson och andra moderater anser att socialtjänstens uppdrag och mål är.
Är det att hålla budget eller är det att leva upp till den lagstifting som finns SoL, för de båda uppdragen går inte ihop.

Socialtjänstlag (2001:453)[Fakta & Historik]
1 kap. Socialtjänstens mål

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas- ekonomiska och sociala trygghet,- jämlikhet i levnadsvillkor,- aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.


måndag 19 januari 2009

En sån där dag.

Jag har en sån där dag då man liksom inte kommer ända fram.
Det känns tungt, utan någon speciell anledning.
Tröttare än man borde vara.
Det vilar liksom ett grått skimmer över hela tillvaron.

Så läser jag i Aftonbladet på nätet idag att just denna dag är den dag då flest personer känner sig lite deppiga. Måndag..trist väder..finanskris...krig...skandaler....och stort hål i plånboken efter alla helger.

Man kan ju bli deppig för mindre.
Men man ska inte oroa sig för då förkortar man sin livslängd enligt någon artikel jag läst i någon tidning, tror det var DN.

Jag kan inte släppa arbetsmarknadsminister Littorins utsaga om detta år som ett skitår.
Det kan ju vara att han också hade en dålig dag när han sade det eller att han ville använda ett kraftuttryck som "vanligt" folk förstår.
Men det kan också vara ett led i att regeringen försöker få oss att förstå riktigt hur dåligt det är ställt med ekonomin och allt annat. Och att det är utanför vår horisont. Vi kan inte göra något åt det som är, lika bra att vi ställer in oss på att få det lite sämre, vi får dra åt svångremmen och inte kräva så mycket av stat och kommuner.

Nu är det ju inte sant att allt är så dåligt och att allt är utanför vår kontroll. Regeringen har i sin makt att genomföra åtgärder som mildrar krisens verkningar.
Det är inte heller sant att det inte finns pengar till landsting och kommuner. Så länge man har råd att sänka skatter så borde man ha råd att satsa på välfärd.
Statsminister Reinfeldt talar om trygghetspaket och fler poliser i sitt jultal, men inte mycket om utanförskap. Jag kan inte låta bli att undra om det är en uttänkt strategi från moderaterna att invagga folket i en känsla av hopplöshet för att sedan visa sig som de dugliga ledarna.
Alliansen hade en politik för högkonjuktur, sänka skatterna och försämra ersättningarna för de som är arbetslösa eller sjuka. Eftersom de inte har någon annan politk nu i lågkonjuktur så fokuserar de på ledarskapet och vill få svenska folket att glömma att det varit rödgrön majoritet i riksdagen tidigare ( 1994-2006 ).

söndag 18 januari 2009

Ännu en helg har försvunnit bort.
I dag fyller yngsta sonen 6 år och det känns som om småbarnsåren är över nu.
Mamman pustar ut efter kalaset.

Du har köpt. Varför köper du frågade sonen tidigare, och det är en bra fråga, varför köper vi och vad köper vi egentligen.

Av alla presenter han fått, fina aktionfigurer ( som pojkars dockor heter) och polislego är det en mjuk och gosig isbjörn som är den mest uppskattade.

Andra sonen som fick när han fyllde 8 bland annat en digitalkamera och ett nintendo ds spel och lite nya wii spel, men det han uppskattade mest var lite modellera och ritblock med pennor.

Vi vuxna tror nog ofta att det är antalet prylar och värdet de representerar som är det viktiga. När det i själva verket är något helt annat som barnen faktiskt värdesätter.
Vår längtan efter något annat som vi saknar men inte riktigt får grepp om utmynnar ofta i ett habegär.
Vi vill ha mer, snyggare och bättre grejer.
Större hus...nytt kök, finare bil...märkeskläder osv.
Så vi jobbar mer, de som kan, lånar mer, de som får...och sen spricker bubblan.
Som nu och vad gör vi då?
Kan finanskrisen och lågkonjukturen medföra att vi börjar ställa oss frågan
Varför köper vi?

fredag 16 januari 2009

Det är kallt i Sverige

Igår var jag på socialnämnd. Det stora ärendet var verksamhetsplan för 2009. Ett år som Littorin kallar "skitåret," ett år där vi första månaden möts av varsel efter varsel. ett år där regeringens sjukförsäkringsregler får full kraft. Samtidigt som man har skurit ner på arbetsmarkandsutbildningar, och drastiskt minskat möjligheterna att studera på komvux. Skatteintäkterna minskar, industrin stannar av och oron hos folket ökar. Skillnaderna mellan de som har och de som inte har kommer att bli allt tydligare. Skillnaderna mellan de som är friska och sjuka kommer att öka.

I detta år går socialnämnden in i med underskott. Budgeten medger ingen ökning av socialbidrag, ingen ökning av kostnader för vård och behandling. Detta gör att man måste prioritera, då väljer majoriteten att priortera bort stöd och hjälp till vuxna missbrukare ( som är över 25 år och inte har små barn hemma) .

Norrtälje kommun är ingen fattig kommun. Kjell Jansson det moderate kommunalrådet gick inte för så länge sedan ut i Norrtälje Tidning och var glad över att kommuen har en stark och stabil ekonomi.

Socialdemokraterna har en budget med tio mkr mer än nu liggande budget till socialnämnden.
Vi vägrar att sänka ambitionsnivån i det sociala arbetet. Vi måste ge de allra mest utsatta i samhället det stöd som de behöver.

onsdag 14 januari 2009

Partiledardebatt

I dagens partiledardebatt säger Mona Sahlin : Regeringen har solat sig i glansen framför högkonjukturen. Nu gömmer de sig bakom lågkonjukturen. Det finns sätt att bädda för både välfärd och rättvisa. Sverige behöver en utbildningslinje, annars kan aldrig arbetslinjen fungera. Nu är rätta tiden att genomföra ett kunskapslyft. Ge företagen stöd att kompetensutveckla. Satsa på nya master -och forskarutbilningar på universiteten. Vidareutbilda de offentligt anställda.

I DN skriver alliansen att det inte finns något utrymme för nya ekonomiska satsningar.

Efter att ha lyssnat på årets första partiledardebatt kan jag konstatera att det politiska året är igång på allvar. Jag undrar också vem det är som styr landet. För på Hägglund, Olofsson, Björklund och Reinfeldt verkar det vara som om det är oppositionen som styr.
Alliansen kräver svar från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet istället för att tala om vad de själva tänker göra för att mildra krisens verkningar i vårt land.
Men det är väl moderatalliansens strategi eftersom de inte har något nytt att komma med.
Inga satsningar på utbilning, ingen lösning på hur de ska göra för alla dessa människor som blir utförsäkrade från a kassa och sjukförsäkring i ett Sverige där varslen inte längre duggar utan regnar kraftigt.

tisdag 13 januari 2009

Morgonkaos som vanligt.
Varken son ett eller två vill vakna, inte heller mamman har lust attt gå upp.
Till slut kommer vi iväg, sambon kör iväg son ett till skolan.
Jag promenerar med son två till dagis.
Missar precis bussen till uni.
Kommer trots allt i tid till föreläsningen . Bussen hem, en snabb träff med sambon på stan sedan kort möte i kommunhuset.
Promenerar till fritids för att hämta son ett. Handlar middagsmat, går till dagis och hämtar son två. Fixar middag..möter sambon i dörren springer iväg till styrelsemöte i norrtälje stads s förening, kommer sist av alla, borde kommit först eftersom jag är ordförande, tur att alla är så snälla och förstående.
Hemma har familjen haft julgransplundring, får gossarna i säng efter mycket tjat.
Då ser vi att det är blött runt akvariet...bara att börja tömma 112 liter vatten och ett gäng vettskrämda fiskar...
Så nu har vi ett tomt akvarium på vardagsrumsgolvet..
två hinkar med rädda fiskar och stenar i badkaret.
Sätter mig ner i soffan för första gången idag kl är 00.04.

måndag 12 januari 2009

Är städning det nya svarta

Läser att efterfrågan på hushållsnära tjänster ökar.
Jag skrev lite skämtsamt att statsminister Reinfeldtds städartikel i aftonbladet i julhelgen var en uppmaning till oss alla att dra på oss städhandskarna och sätta igång och städa.
Arbetsmarknadsminister Littorin sade ju att 2009 blir ett skitår, budskapet blir allt tydligare, vi ska städa oss ur krisen.
De som har råd anställer någon att städa och vi andra får väl städa upp vår röra själva, eller starta egen städfirma.

Häromdagen var det också en artikel i svd om Mian Lodalens städmani.
Är städning det nya svarta?
Kriget forstsätter.

900 döda palestinier. Enligt uppgift har Israel satt in sina reservstyrkor och intesifierar yttterligare attackerna på befolkningen i Gaza.

100 döda palsestinier på en död israel.
Det är helt orimliga propotioner.
Attacker mot ambulanser, mot sjukhus, mot civivilbefolkningen som är instängda i Gaza remsan.

Våld föder våld föder, hämnd som leder till mer våld.

Nu är inte tid att tala om vem som har rätt eller fel.
Nu är inte tid att tala om vem man ska stödja rent moraliskt.
Nu är tid att stoppa kriget.
Att få ett slut på detta folkmord och att fördömma krigshandlingen.

Det heliga landet har blivit helvetet på jorden.
Som Theoden kung i Sagan om de två tornen säger.,
How did it come to this?

torsdag 8 januari 2009

Att demonisera den andre

Jag kommer ihåg nyhetsändningarna från 70 talet , då jag var ett litet barn.
Det var krig mellan Israel och Palestina. Nyheterna idag domineras av samma konflikt.

Tyvärr ser det inte ut att bli någon lösning på konflikten, och omvärldens positioner verkar låsta.

Varför måste omvärlden välja sida i en konflikt där båda parter hävdar sin rätt. Där Israels ockupation av en landremsa som de vill kalla sin bemöts av terrordåd och stenkastning. Våld möter våld och blir en spiral av hat och ännu mer våld. För att rättfärdiga sitt beteende så utmålas den andre som ond. Den andres tillvägagångssätt är mycket värre en det man själv gör eftersom ens eget agerande kan rättfärdigas. Och allt görs i den allsmäktige gode Gudens namn.

Läser i Dagens nyheter att 780 palestinier, varav en tredjedel är barn har dödats i Gaza sedan den 27 december. Och tio israelier. Idag har Israeliska flygblad spridits över Gaza med budskapet att striderna kommer att intensifieras...


onsdag 7 januari 2009

Häromdagen när sambon kommer hem med en Ica kasse springer 5 åriga sonen fram och säger
Pappa, du har köpt.
Varför köper du?

Mycket klok fråga av ett litet barn.
Varför köper du?
Varför köper vi?
Varför måste vi konsumera mera hela tiden.
Även om vi har en massa så vill vi ha mer eller bättre eller något annat än det vi har.
Men inte blir vi lyckligare för det.

söndag 4 januari 2009

Jag ser bilderna, rubrikerna om kriget i Gaza. Kan inte värja mig.
Vill värja mig. Det är inte mitt krig. Men å andra sidan som svensk i generationer är inget krig mitt krig, eller alla krig, det beror på hur man väljer att se det.
Men jag kan inte förstå, det är för svårt, det blir liksom för abstrakt som när det talas om allt för mycket pengar eller för stora avstånd.
Det är för långt från mig, från min verklighet.
Och vad kan ett litet pyre från svedala göra åt en världskonflikt?
Men vad jag kan förstå är sorgen när allt rycks i från en.
När det ofattbara sker, ett barn som dör.
Barn ska inte bli dödade av bomber.
Barn ska inte kasta sten på soldater.
Barn ska leka och vara glada.
Barn ska lägga sig på golvet i kassakön på Konsum och skrika att de vill ha godis till sina trötta föräldrar.
Barn ska gå på dagis och gå i skolan.
Barn ska inte behöva uppleva krig.
I tidningen läser jag att 87 barn dött i Gaza.

Jag kan inte förstå krig.
Jag värjer mig.
Jag är extra snäll mot mina barn.
Jag kan inte förstå hur en konflikt bara kan pågå och världen ser på.

Vad kan vi göra för att stoppa detta vansinne?
Vad ska vi säga till våra barnbarn när de frågar hur vi kunde låta detta hända gång på gång?
Ska vi svara, det var inte vårat krig.
Vad kunde vi göra?
Vad kan vi göra?
Vad gör vi?

lördag 3 januari 2009

Det pågår en idédebatt på vissa s bloggar, tex på http://arvidfalk.se/2009/01/sossarnas-omojliga-fornyelse/

Detta är en del av en kommentar jag skrev på inlägget i Arvid Falk.

En förnyelse av socialdemokratin kanske skulle vara att faktiskt tala om de orättvisor som finns.
Att faktiskt vara i opposition mot orättvisor, närhelst de uppstår.
Att faktiskt ta ställning och stå på den lilla människans sida och inte vara ett med etablissemanget.
Att ställa frågor om hur global rättvisa, jämlikhet och jämställdhet ska kunna gå hand i hand med nationellt välstånd och en politik som gynnar de allra flesta.
Att beskriva hur rättvisa och solidaritet faktiskt är något som gynnar alla.
Lyssnar på Ekots lördagsintervju med Lars Calmfors.
Med åtgärder som att ge kommuner och landsting extra pengar nu i lågkonjuktur, genom att höja barnbidraget och studiestödet, kan effekterna av krisen mildras.
Genom att föra en aktiv politik kan 30-40000 jobb bibehållas.
Det finns ingen anledning att strama år politiken redan 2010, för det finns inget som säger att lågkonjukturen är över då.
Sverige står bättre rustat än andra länder för att klara krisen.
Därför finns ingen anledning att hålla igen stimulansåtgärder till kommuner och landsting.

Om vikten av att hålla utgiftstaken.
Det är viktigt säger Calmfors, men om det skulle visa sig att krisen skulle bli värre och djupare än de mest pessimistiska prognoserna så ska inte dessa utgiftstak vara heliga.

Han ställer sig milt frågande till regeringens stimulanspaket till bilindustrin.
Generella stöd är bättre, menar han.

Eftersom finanskrisen är global, kan det ifrågasättas att följa statsministerna uppmaning att endast konsumera inhemska varor.
Samordnade finanser är det viktigaste för att komma ur krisen.