fredag 29 maj 2009

Om att gå och rösta och rösta rött..

Fredag, solen skiner och lillkillen går sin sista dag på sin älskade förskola. Tyckte det var nyss vi skolade in honom och nu är han snart en skolkille. Det är sant som de stora sa när man var liten och trotsig tonåring, ta vara på livet nu för det går så fort.

Det pågår EU parlamentsvalrörelse för fullt och dagens opinionsmätning visar att det är oerhört jämt mellan blocken. Jag som är inne i politkiken tycker att skillnaderna mellan blått och rött lag är tydliga, men är inte helt säker på att alla ser dom. När man ser en debatt på TV är det inte lätt att sålla ut det viktiga i alla argument som läggs fram ofta med en rätt så ettrig debattledare. Sedan kan man ju analysera partiernas valaffischer och se vilka budskap de för fram. Jag vet inte om man blir så klokare av det, FP tex som säger Ja till Euron, men det är ju inte det detta val handlar om. Vi har folkomröstat om Euron och folket sade nej.

Jag tänker i alla fall lägga min röst på Åsa Westlund kandidat nummer tre på socialdemokraternas lista. Hon är en 32 årig småbarnsmamma som faktiskt har gjort skillnad i Europa. Till dem som undrar vad en person från lilla Sverige göra för skillnad i det stora EU säger jag att en röst är betydligt mer än ingen röst. Vi är sedan 1995 med i den europeiska unionen, då är det klart att en person kan göra skillnad.

Åsa har ett äkta miljöengagemang, hon försöker få till förbud mot de giftiga ämnen som finns i nappflaskor och förbjuda azorfärger i godis och läsk. Azorfärgerna gör barnen hyperaktiva och är rent skadliga. Det är några exempel på hur en person kan göra skillnad.

Att använda sin demokratiska rättighet att rösta är viktigt, att sätta sig in i de grundläggande skillanderna mellan de olika politiska partierna borde inte vara så svårt.
Jag tror att ett problem är att man ser till att man har det ganska så bra och att de olika partiernas budskap kan vara svåra att skilja ut från varandra.

Men det är skilland, vi från den rödgröna sidan driver miljöfrågor betydligt mer offensivt än den borgerliga sidan.
Vi driver arbetsrättsliga frågor, vi står för ett solidariskt samhälle i praktiken och inte bara i retoriken.
Vi vill ha ett samhälle där människan alltid kommer före marknaden.

tisdag 19 maj 2009

Damn if you do damn if you don’t.

Aftonbladet rapporterar om ny forskning vilken visar att kvinnor som väljer bort barn och istället satsar på karriären ofta blir orättvist behandlade. Det kan tom vara en andledning att kvinnor inte blir befordrade till chefer. Kvinnor utan barn ses som känslokalla och blir baktalade av andra på jobbet. Medan kvinnor som har barn inte heller blir befordrade eftersom de är föräldralediga och vabbar. Alltså skuldbeläggs kvinnor som inte har barn för att de inte har barn, och kvinnor som kombinerar att ha barn med att arbeta skuldbeläggs just därför.

Alltså kan vi som råkar vara födda med vissa genitalier och en viss uppsättning av celler som gör att vi räknas till arten ”kvinna” inte göra rätt, för hur vi än gör gör vi fel.

Samtidigt finns det andra undersökningar, som refererats i Aftonbladet, vilka visar att jämställda bolagsstyrelser ger bättre lönsamhet för företagen.
– Jämn könsfördelning i styrelserna ger en bättre utveckling för bolagen, säger Skandia Livs aktiechef Caroline af Ugglas till Svenska Dagbladet (SvD).
– Mansdominans återskapar mansdominans. Kvinnors frånvaro i valberedningar är förmodligen en del av förklaringen till att det ser ut som det gör i börsbolagens styrelser, säger Wahl i SvD.
– Kvinnliga chefer är generellt bättre på att se kompetens hos både män och kvinnor. (http://www.aftonbladet.se/wendela/jobbet/article5156816.ab)


En del människor hävdar att det inte längre finns något klassamhälle, en del människor hävdar att det inte finns några strukturella skillnader mellan män och kvinnor. En del människor hävdar att kvinnor och män är så olika att de skillnader som finns är en del av naturlagen och en del säger att det inte finns någon andledning att tala om feminism eftersom vi alla är individer och inte kön. Det sista håller jag med om till viss del, det är bara det att samhället behandlar oss människor just utifrån vilket kön vi råkar vara födda med.
Och detta börjar redan på BB, den nyfödda flickan får ofta rosa kläder och allt som följer med detta.
Även om, man som förälder vill klä sina barn könsneutralt och även ge dem leksaker som inte har någon flickig eller pojkig stämpel. Men det är inte lätt, eftersom alla klädesaffärer har en rosa tjej -hörna och en tuff kill- hörna, leksaksbutikerna ska vi inte tala om, tom Lego är numera bekönat, dvs det finns rosa tjejlego och mörkare tuffare killlego.

Jag som är född och uppvuxen på 70- talet med ganska så vänsterradikala föräldrar, som klädde mig i randiga Polarn- och Pyret kläder, näbbstövlar och gav mig bilar och pedagogiska träleksaker blir så trött på det faktum att vi går åt fel håll. Att det som min mamma och hennes generation kämpade för på 60 och 70 talen glöms bort.

”Mer än var sjätte arbetslös ung kvinna har försökt ta livet av sig och var fjärde man i samma situation har haft självmordstankar. Unga utan arbete mår betydligt sämre än sina jämnåriga som jobbar. Nu ökar arbetslösheten i krisens spår och de som drabbas hårdast är de unga.
Statens folkhälsoinstitut har sammanställt data om 16 000 ungas levnadsvanor under åren 2006 till 2008, och kommit fram till att arbetslösa unga mellan 20 och 24 år är en särskilt utsatt grupp. Förutom klart större besvär med huvudvärk, trötthet och sömnbesvär så uppger hela 15 procent av de arbetslösa kvinnorna att de försökt ta livet av sig. Dubbelt så många män utan jobb har haft självmordstankar jämfört med de som har arbete ”detta är saxat från Svd

Att ha ett arbete innebär inte bara att man har sin försörjning utan det innebär även att man ingår i ett socialt sammanhang. Om man inte fått chansen tidigare utan kommer direkt från skolan är det extra viktigt att man kan hittar ett nytt sammanhang.

Ungdomsarbetslösheten har ökat dramatiskt i Sverige, dag är var en av fyra unga mellan 18- 24 utan arbete, detta är en ökning med 3.9% jämfört med samma period förra året.

söndag 17 maj 2009

Sommarjobb

Jag har tidigare skrivit en hel del om sommarjobben, i mitt tidigare inlägg bland annat.

I Stockholm är det fler än någonsin som sökt feriejobb läser jag i Svd

Varje år satsar Stockholms stad på att erbjuda feriejobb åt unga, i år räcker inte platserna till.

Det är viktigt att unga människor kan få ett första steg in på arbetsmarknaden genom ett feriejobb. Det verkar de flesta vara ense om, utom då Norrtälje kommuns borgerliga politiska majoritet som i år inte anordnar några ferieplatser för unga alls.

Jag är allvarligt bekymrad över hur de unga som inte har några kontakter, inte har jobb idag och kanske inte heller har godkända betyg från grundskolan ska kunna hävda sig på en allt hårdare arbetsmarknad.

Regeringens satsning på arbetförmedlingarna och den sk ungdomsgarantin innebär att den ungdom som är arbetslös måste gå sysslolös och sköta kontakterna med arbetsförmedlingen i tre månader, sedan kan personen få bli inskriven i UGA( ungdomsgarantin) och få vänta ytterligare tre månader på att få en praktikplats. Och för att arbetsgivaren ska få ta emot en praktikant genom arbetsförmedlingen så skall arbetsgivaren ge ett löfte att efter fullgjord praktik kunna anställa ungdomen, i mina öron låter detta galet. Hur många praktikanter tror man att arbetsgivarna kommer att ta emot med ett sådant krav?

I Norrtälje kommun är IV, individuella programmet det största gymnasieprogrammet.
På socialkontoret ser man en ökning av ekonomsikt bistånd, ( socialbidrag ) med 25%, SKL, ( sveriges kommuner och landsting ) har uppskattat att socialbidragen kommer att öka med runt 18%.

Redan nu innan alla varslade blivit uppsagda, och innan de hårdare sjukförsäkringsreglerna slagit igenom fullt ut, så ligger Norrtälje betydligt högre i ökningen av socialbidrag än SKLs prognos.
De flesta som söker socialbidrag pga av arbetslöshet och att man inte är med i a- kassan är unga människor under 25 år.

Det behövs en sammanhållen och tydlig arbetsmarknadspolitik.
Det behövs satsningar på utbildning, via komvux, kvalificerade yrkesutbildningar, högskole och universitetsstudier.
Dvs riktiga utbildningar som leder till riktiga jobb, inte några passiviserande kurser om hur man gör världens bästa CV till jobb som inte finns.
Det behövs satsningar på att ge unga möjligheter till feriejobb.