onsdag 21 april 2010

Plandemokrati igen

Demokrati är ett vackert ord. Demokrati är något som måste återerövras och upprätthållas varje dag. Vi kan inte slå oss till ro och säga att vi har demokratiska val och därför behöver vi inte hålla på med medborgaredialoger och sånt.

Igår kväll anordnade Norrtälje stads sosseförening en föreläsning om plandemokrati. Det var 31 personer som kom dit. Suzanne de Laval berättade hur man har arbetat med plandemokratiska processer bland annat med riksväg 76 i Norrtälje ( västra vägen). Där hade man stormöten, arbetsgrupper, skolan var delaktig, både lärare och elever.

Suzanne visade genom olika exempel på hur man faktiskt gör demokrati i planarbete. det behöver inte ta särskilt lång tid, det behöver inte bli särskilt dyrt, men det innebär att medborgarna är med och påverkar sin miljö. Som jag ser det finns inga andra alternativ när man gör planer än att få med så många som möjligt och ha dialoger med människor som påverkas och kommer att påverkas av besluten.

Suzanne talade också om det självklara, som tyvärr ofta glöms bort, dvs att låta barnen vara med i dialoger.
Det är något som FNs barnkonvention tar upp att barnens åsikikter och perspektiv ska beaktas. Självklart för det är barnen som ska växa upp och leva i de beslut vi fattar idag.

Hon var också tydlig med att stormöten, informationsmöten, enkäter och intervjuer inte är dialog.

I Norrtälje kommun vet man hur man kan göra demokrati i planarbete, det gjordes i planerna kring västra vägen.

Men hur ser det ut nu med planerna för hamnområdet i Norrtälje stad?
Var är medborgaredialogerna här?
Har man från kommunledningen överhuvudtaget inbjudit till någon form av dialog med oss som bor i staden?
Eller ser man åsikter från människor , som inte stämmer överrens med de hemliga planer man själv har som besvärande särintressen?

fredag 16 april 2010

Plandemokrati - vad är det?

Plandemokrati för Norrtälje - en fråga om hur fysisk planering kan genomföras med och för alla som känner sig berörda!Välkommen att träffa och lyssna på Suzanne de Laval, arkitekt, forskare, egenföretagare och ordförande i ARKiS (Arkitektur i Skolan) ett nätverk inom Sveriges Arkitekter.Suzanne kommer att föreläsa om sitt arbete med dialogfrågorna kring väg 76, ett arbete hon följt och dokumenterat under 15 års tid. Suzanne kommer även att berätta om andra dialogprojekt hon medverkat i liksom något om för- och nackdelar med olika förekommande metoder.

Suzannes håller sin föreläsning tisdag kväll den 20 april kl 19 - 21 i Konsthallen i Norrtälje (Lilla Brogatan mitt för Stadshotellets parkering).

Kostnadsfritt inträde!

Inbjudare är Norrtälje Stads Socialdemokratiska Förening.
Blogga eller inte blogga,det är frågan. Jag har haft ett längre blogguppehåll, och jag kan inte lova att jag kommer att skriva inlägg varje dag, men jag gör ett nytt försök med bloggen.