måndag 15 juni 2009

Är socialt arbete en vit fläck på moderaternas politiska karta

Måndagens kommunfullmäktige var intressant, en ganska så lång socialpolitisk debatt avslutade Göran Pettersson ( Moderat kommunfullmäktige och riksdagsledamot) med att säga att om man inte anser att de av kommunfullmäktige tilldelade medlen för verksamheten täcker behoven då ska " Ta sin Mats ur skolan".

Det var direkt riktat till nämndens ordförande Åke Malmström, hela nämnden och i förlängningen hela socialförvaltningen.

Göran Pettersson och moderaterna visar en stor brist på empati och en stor okunskap när det gäller socialt arbete.

Debatten uppstod kring kommunens del årsbokslut, där socialnämnden visar på ett underskott enligt prognos med ca 12 mkr.
Detta beror till största delen på att socialbidragskostnaderna ökar mycket, något man ser i hela landet, pga av arbetslöshet och regerningens försämringar av villkoren i både A-kassa och sjukförsäkringsregler.
Den andra delen i underskottet beror på ökade kostnader för vård och behandling av barn, unga och vuxna.

Detta verkar inte ledande moderater i kommunen kunna förstå, de kan acceptera att kostnaderna för socialbidrag ökar när människor står utan arbete men att ekonomisk kris och oroliga tider även gör att fler människor mår dåligt och behoven av vård och stöd ökar, pga av bland annat ökat missbruk har de ingen förståelse för.
I alla fall kan jag inte utläsa det vare sig från Kjell Jansssons och Göran Petterssons inlägg från talarstolen på måndagans kommunfullmäktige eller i den budgetremiss som majoriteten skickat ut.
I denna medges ingen utökad budget för socialtjänsten. Det är mycket olyckligt att kommunens ledning inte kan förstå att socialt arbete är en av grundpelarna i samhället.

Göran Pettersson medgav från talarstolen i KF att om behoven ökar i verksamheten ska man utöka antalet anställda.
Detta borde då innebära att när barnantalet inom ett område i förskolan ökar, så ökar man antalet anställda pedagoger.
Detta borde innebära att när behoven inom det sociala området ökar, så ska antalet anställda och därmed budgeten utökas.
Men det sista kunde inte Göran Pettersson ge något besked om annat än att han säger att socialnämnden har till att se att budgeten går i hop samtidigt som man ska följa den lagstiftning som finns. Nu är det ju så att det inte går ihop, om man fullt ut ska följa SoL s intentioner så är det inte några 12 miljoner som fattas, utan det kanske handlar om 20 mkr som måste till för att kommunen fullt ut ska följa SoL.

Jag är upprörd och allvarligt bekymrad över hur man från den borgerliga majortiten ser på socialt arbete. Efter måndagens fullmäktige känns det som om det området är en vit fläck på deras politiska karta.

söndag 14 juni 2009

Backlash

Jag har tidigare skrivit om att det är en backlash på gång.
Jag har nämnt debatten om " den skadliga" genuspedagogiken, antifeministiska nätverk, och den ständigt återkommande debatten om huruvida jämställdheten skulle gått för långt. Vilket den givetvis inte har eftersom vi inte är jämställda ännu på ett bra tag. Där är föräldraledigheten ett bra exempel, det har länge varit fritt fram för båda föräldrarna att dela på föräldradagarna och för den delen VAB dagarna rakt av.
Men detta tycks vara mycket svårt, det är fortfarande kvinnor som tar ut största delen av föräldraledigheten, det är fortfarande vi mammor som VAB ar mest när våra barn är skruttiga. Det är också vi mammor som dubbelarbetar, dvs vi lönearbetar i lika hög grad som papporna, men sedan ägnar vi dubbelt så mycket tid åt obetalt arbete.


Läs denna berättelse om en arbetsgivares syn på föräldraskap

tisdag 9 juni 2009

Eftervaletfunderingar

Oj så länge sedan det var jag var inne och skrev här på bloggen.
Men jag ska inte ha dåligt samvete för det. Annars är jag väldigt bra på att få dåligt samvete för saker, tex kan jag ha dåligt samvete för att jag inte träffat min virituelle tränare på ett bra tag. Till julklapp fick familjen Wii fit, ett interaktivt träningsprogram där det ingår en tränare, eftersom det var så länge sedan jag använde mig av programmet känns det nu som ett oöverstigligt hinder att börja igen.

Det har ju också EP val. Det gick inte så bra för oss. Socialdemokraterna fick många röster där det bor få människor, som i Norrland, vi fick alltför få röster där det bor mycket folk, som i Stockholmsregionen.
Vi måste som parti göra en ordentlig valanalys.

Man kan förundras över att en arg tant, Marit Paulssen, en utrikesministerfru med gigantiskt hår ,Anna Maria Corazza Bildt och en pensionerad partiledare, Alf Svensson, lockar så många röster.
Jag tror det handlar om tydlighet och kändisfaktorn. Alla känner till Marit Paulssen och hon säger tydligt vad hon vill göra, vad hon tycker och tänker. Alf Svennson var den partiledare som förde Kristdemokraterna fråmåt och in i riksdagen. Vad gäller fru Bildt så var det en lyckad personvalskampanj tillsammans med ett känt och i moderatkretser väl respekterat och omtyckt namn som bidrog till rösterna.En sak som Anna Maria Corazza Bildt och Marit Paulssen har gemensamt är att de talat med passion om maten, livsmedelshanterng och djurskydd.

Sedan kan man analysera vilket budskap partierna haft i valrörelsen. FP framstod som det EU vänligaste partiet, med enkla, klara budskap, även om dessa inte har så mycket med EP valet att göra så förmedlade de vad man vill göra med Europa.

Jag tror vi måste visa våra visioner tydligt.
För vi har visioner, det är bara det att vi glömt bort att prata om dom. Vi kanske skulle må bra av att lära oss lite av våra politiska motståndare.
Som major Björklund, han har sagt i stort sett samma mening om skolan i typ tio år nu.
Han är mot flumskola, och vill ha ordning och reda i skolan. Punkt!
Detta upprepas gång på gång på gång. Vad exakt han menar med flumskola framgår inte. Vad han menar med ordning och reda framgår inte.
Men att han vill något med skolan framgår med största tydlighet.
Även om det han vill är att vrida klockan till baka några decenier och gå tillbaks till ett strikt förmedlingspedagogiskt synsätt i skolan, dvs där läraren förmedlar till eleverna vad som ska läras in.
Till en skola där allt ska mätas och betygsättas redan åk 1. Där nationella prov ska göras i åk 3 och framåt.
Björklund vill också göra en skarpare gräns mellan yrkesutbildning och teoretisk utbildning. De yrkesförberedande linjerna kommer inte att ge högskolebehörighet. Detta kommer att genomföras samtidigt som alliansregeringen skurit ner på vuxenutbildningen.
Det gäller alltså i den värld som Björklund vill ha att man tidigt lär barnen att plugga, för om de inte har tillräckligt bra betyg kommer de inte att kunna gå en teoretisk utbildning och det är bäst att de gör det annars är det kört att senare i livet studera på universitet eller högskola.

Det är väl ingen som inte tycker att det ska vara ordning och reda i skolan. Det är väl ingen som vill ha en flumskola.
Jag vill se en skola där alla elever möts utifrån sina egna behov. Där det finns plats för både demokratisk, social fostran och kunskapsinhämtande, för det finns inget motsatsförhållande däremellan, tvärtom, det ena ger det andra.

Jag tror inte heller att alla vill läsa vidare på univeristetet direkt efter gymnasiet. Men jag vill att alla ska få en andra chans. Jag vill se en satsning på vuxenutbildning, så att man efter skolan kan jobba några år och sedan utbilda sig när man är mogen för det.